fbpx
Գլխավոր ՕԳՏԱԿԱՐ, ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ, ԱՆՀԱՎԱՆԱԿԱՆ Տղաների անունների նշանակությունը

Տղաների անունների նշանակությունը

Ուզո՞ւմ եք իմանալ ի՞նչ է նշանակում Ձեր, Ձեր տղայի կամ Ձեր ընկերոջ անունը, ուրեմն փնտրեք այն ներքևում բերված ցուցակում.

Աբրահամ

նշանակում է «բազմության հայր» կա նաև Abram իբրև «բարձր հայր»:

Աբգար

համարվում է հայերեն բառ և նշանակում է իբրև «ավագ այր»:

Աբել

(Հաբել) բառից է և նշանակում է «սուգ»: Այժմ տարածված է Աբել ձևով:

Ըստ «Աստվածաշնչի» Ադամի երկրորդ որդու անունն է:

Ադամ

ստուգաբանվում է իբրև «երկրային», «մարդ»:

Ազնավուր

հայերեն «ազն» արմատից է, որը նշանակում է «երևելի մարդ», «հսկա», «դյուցազն»:

Ազատ

հայերեն ազատ բառից է: Շատ տարածված անուն է:

Աթաբեգ (Աթաբեկ)

թուրքերեն Atabeg կազմված է ata (հայր) և beg (իշխան) բառերից: Նշանակում է (հայր կամ դաստիրակ):

Ալբերտ

նշանակում է (ազնվափայլ): Այս անունը Albert ձևով այժմ տարածված է Եվրոպայում:

Ալեքսան

Ալեքսանդր անվան կրճատ ձևն է:

Ալֆրեդ

ֆրանսերեն Alfred անունից գեղարվեստական գրականության ազդեցությամբ:

Ահարոն

ստուգաբանվում է իբրև (լեռնական), (ուսուցանող) կամ (իմացող) .Սրա կրճատ ձևն է Հարոն:

Աղասի

թուրքերեն Agasi (տեր), (տիրակալ իշխան): Այժմ տարածված է Աղաս ձևով:

Անաստաս

հունարեն Անուն է: Նշանակում է (հարություն) (մեր Հարություն անունը սրա թարգմանությունն է):

Անդրանիկ

հայերեն. Անդրանիկ բառից է, որը նշանակում է (ավագ), (մեծ), (երեց):

Անդրեաս

հունարեն Andreioss անունն է, որ նշանակում է (առնական), (խիզախ), (հանդուգն):

Անտոն

լատիներեն Antonius անունից նշանակում է (առաջնորդ):

Անուշավան

այս անունը ստուգաբանվում է իբրև (անմահ հոգի): Ոմանք էլ դիտում են որպես անուշ և ավան (գյուղ) բառերից կազմված մի անուն:

Աշոտ

այս անվան հիմքը Մ. Խորենացին համարում է հին հրեական asud ձևը:

Առաքել

գրբարյան Առաքեալ բառից է. Նշանակում է (ուղարկված), (պատգամավոր), (դեսպան):

Ասատուր

հայերեն Աստվածատուր անվան կրճատ ձևն է, որը գործածական է նաև այսօր:

Ասպետ

հայերեն Ասպետ բառից է, որը պարսկական փոխառնություն է. Նշանակում է (ձիավոր իշխան):

Արա

Արան գարնան, բուսականության, բերքի, հետագայում նաև պատերազմի, ուժի աստվածն էր: Արա անունը ըստ Գ. Ղափանցյանի ծագում է ակկադա-շումերական լեզուներից և նշանակում է (անտառ), (արտ) և այլն:

Արամ

ըստ Մ. Խորենացու Արա Գեղեցիկի հոր անունն է: Նշանակում է (վսեմություն) կամ (բարձրություն): Այժմ շատ տարածված անուն է:

Արայիկ

հնագույն Արա անունն է` իկ փաղաքշական ածանցով:

Արբակ

Ծագումով հրեական անուն է: Այժմ հազվագյուտ համդիպող անուն է:

Արգամ

ըստ Մ. Խորենացու` հայոց Մուրացյան նախարարի տոհմի նահապետներից մեկի անունն է:

Արեգ

Հայկական դիցաբանության մեջ ամենահին աստվածն էր:

Արթուր

Եվրոպական անուն է, որ մեզ մոտ տարածում է գտել գեղարվեստական գրականության միջոցով:

Արծրունի

հայ տոհմանուններից է, որ իբրև անուն սկսել է գործածել անցյալ դարի 90- ական թվականներին:

Արկադի

ռուսերեն Аркадий անունն է, որ անփոփոխ մուտք է գործել մեր մեջ: Հունարեն նշանակում է (բարեհոգի), (ազնիվ), (երջանիկ):

Արման

պարսկերեն Arman բառից է, որը նշանակում է (իղձ), (կարոտ):

Արմեն

հայերեն Արմենակ անվան կրճատ ձևն է, բոլորովին կապ չունի armen (հայ) և կամ Armenia (Հայաստան) բառերի հետ:

Արշակ

պարսկերեն Arsa (արջ) բառից` հայերեն Ակ փաղաքշական ածանցով: Նշանակում է (արջուկ):

Արշավիր

հայկական հնագույն անուններից է, որ ըստ Հյուբշմանի նշանակում է (տղամարդ):

Արսեն

հունարեն arsen բառից է, որ նշանակում է (առնական), (ամրակուռ):

Արտակ

նշանակում է (սրընթաց): Այժմ շատ տարածված է:

Արտաշես

ստուգաբանվում է իբրև (լույս), (եռանդ, ուրախություն) կամ (անեծք):

Արտավազդ

Արտավազդ անունը ստուգաբանվում է` (տևական արդարություն):

Այժմ էլ տարածված անուն է. Կրճատ կոչում են Արտո:

Արտեմ

հունարեն artemes բառից է, որ նշանակում է (ամրակազմ), (ջլապինդ):

Բաբգեն (Բաբկեն)

Հյուբշմանի կարծիքով կազմված է Բաբիկ անձնանունից պարս. En փաղաքշական ածանցով

Բաբիկ

պարսկերեն Bab (հայր) անվան փաղաքշական ձևն է, նշանակում է (հայրիկ):

Բագրատ

պարսկերեն Baga (աստված) և bata (տուրք), (պարգև) բառերից. Նշանակում է (աստծու պարգևած):

Բադալ

արաբերեն Badal բառից է, որ նշանակում է (փոխանորդ), (փոխարինող):

Բաղդասար

ասորերեն Անուն է և հայերի մեջ տարածված է: Մեկնաբանվում է որպես (գաղտնապես գանձող):

Բարսեղ

հունարեն բառ է, որը նշանակում է (արքա), (թագավոր):

Բենիկ

Բենիամին անվան կրճատ ձևն է:

Բորիս

ռուսերեն Борислав անվան կրճատ ձևն է, որ տարածվել է մեզ մոտ իբրև ինքնուրյուն անձնանուն: Նշանակում է (փառքի համար կռվող):

Գաբրիել

նշանակում է (աստվածայր), (աստծո մարդ):

Գագիկ

ասորերեն Gag անունն է, որից հայերն ստեղծել են նոր անուն` իկ փաղաքշական ածանցի միջոցով:

Գալուստ

հայերեն. Գալուստ (գալ) բառն է, որ նշանակում է (մոտ գալ), (մերձեկություն):

Գառնիկ

հայերեն Գառն բառի փաղաքշական ձևն է: Նշանակում է (համեստ), (հեզ), (խոնհար):

Գեղամ

ստուգաբանվում է իբրև (հավիտենական) կամ (վաղժամանակյա):

Գենադի

ռուսերեն Геннадий անձնանունն է, որ հունարեն նշանակում է (ազնվազարմ):

Գևորգ

հունարեն georgos բառից է, որ նշանակում է (հողագործ), (երկրագործ):

Գնել

հայկական հնագույն անուններից է:

Գոռ

հայերեն Գոռ բառից է, որ նշանակում է (հպարտ), (գոռոզ):

Գրիգոր

հունարեն grigorios, լատիներեն Grigorius անուններից է, որ նշանակում է (զգոն), (արթուն), (հսկող):

Գրիշա

ռուսերեն Григорий անվան փաղաքշական ձևն է, որ մեզ մոտ տարածված է իբրև անկախ անձնանուն:

Գուրգեն

պարսկերեն Gurgen անունից է, նշանակում է (գայլաբարո), կամ (գայլուկ):

հնագույն անուններից է. Գալիս է (Աստվածաշնչից) և տարածված է քրիստոնյա շատ ազգերի մեջ:

Դավիթ

նշանակում է (գեղեցկատես) կամ (սիրեցյալ):

Դերենիկ

հայերեն Դերեն նշանակում է (վանքի սան), (որդի վանաց): Հայերի մեջ տարածված անուն է:

Դմիտրի

ռուսերեն Дмитрий անունից:

Եգոր

ռուսերեն Егор անունից, որ նշանակում է (երկրագործ):

Եդիգար

պարսկերեն Yadigar (հրեշտակ) բառից:

Եսայի

նշանակում է (փրկություն):

Երանոս

հունարեն անձնանուն է, նշանակում է (խաղաղասեր), (խաղաղարար): Կրճատ ձևն է` Երո, Էրո:

Երեմիա

նշանակում է (բարձրություն): Կրճատ կոչում են Երեմ:

Երվանդ

նշանակում է (արագ), (սլացիկ):

Եփրեմ

նշանակում է (պտղաբեր), (աճող), (փարթամ):

Զավեն

պարսկերեն Zav անունից և նշանակում է (աջակցող), (օգնող):

Զաքարիա

ստուգաբանվում է իբրև (լավ հիշող), (մտապահող):

Զոհրաբ

պարսկերեն անձնանուն է: Նշանակում է (կարմրափայլ):

Զորավար

հայերեն Զորավար բարդ բառից է, որ նշանակում է (զորքը կռվի տանող):

Զորիկ

հայերեն Զոր բառից է` իկ փաղաքշական ածանցով: Նշանակում է (զորեղ), (զորություն ունեցող), (հզոր):

Էդգար

նորամուտ անուն է, որ եկել է եվրոպական լեզուներից գրականության միջոցով:

Էդիլ

արաբերեն (արդար) բառից է. Գործածական է բոլոր մահմեդական ժողովուրդների մեջ:

Էդուարդ

ֆրանսերեն Անուն է, որ նշանակում է (ունեցվածքի պահապան), (պահակ):

Էմիլ

տարածվել է գրականության միջոցով և շատ գործածական է:

Էմին

արաբերեն Emin բառից է, որ նշանակում է (ապահով), (վստահ), (հավատարիմ):

Էմմանուել

հայերեն Մեջ տարածվել է կրճատ` Մանուել ձևով: Նշանակում է (աստված մեզ հետ):

Թաթուլ

հայերեն Թաթ բառից է:

Թելման

գերմանական կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ է. Որ իբրև անձնանուն գործածական է հայերի մեջ:

Թովմաս

նշանակում է (երկվորյակ):

Թորգոմ

ստուգաբանվում է իբրև (ոսկրյա), (կորովի):

Թորոս

Թեոդորոս անվան կրճատ ձևն է:

Ժան

ֆրանսիական տառադարձությամբ Jean (Հովհաննես) անունն է, որ վերջերս տարածված է մեր մեջ:

Ժան

ֆրանսիական տառադարձությամբ Jean (Հովհաննես) անունն է, որ վերջերս տարածված է մեր մեջ:

Ժիրայր

հայերեն Ժիր և այր (տղամարդ) բառերից. Նշանակում է (ժիր, աշխույժ մարդ):

Ժոզեֆ

հայերեն Հովսեփ անվան ֆրանսիական ձևն է, որ վերջերս իբրև ինքնուրյուն անձնանուն գործածում են մեզ մոտ:

Իգիթ

թուրքերեն Igit բառից է, որ նշանակում է (կտրիճ), (երիտասարդ):

Իգոր

ռուսերեն Անուն է, որ այժմ գործածական է:

Իլյա

ռուսերեն անուն է և նշանակում է (հաստատ), (ամուր):

Իսահակ

նշանակում է (ծաղր) կամ (խնդություն):

Լեոնիդ

հայերեն Ղևոնդ նշանակում է (առյուծիկ):

Լևոն

հունարեն Leon, որ նշանակում է (առյուծ):

Լիպարիտ

լատիներեն Liberates բառից, որ նշանակում է (ազատագրված):

Լյուդվիգ

գերմաներեն Անուն է, որ նշանակում է (նշանավոր մարտիկ):

Խաժակ

Խաժ (կապտականաչ) և ակն (աչք) բառերից. Նշանակում է «խաժ աչքեր ունեցող»:

Խաչիկ

Հայերեն Խաչ բառի փաղաքշական ձևն է (իկ ածանցով): Նշանակում է «փոքրիկ խաչ»:

Խոսրով

նշանակում է «բարեհամբավ»:

Խորեն

պարսկերեն khor «արեգակ» բառից է և en փաղաքշական ածանցից «արևիկ» նշանակությամբ:

Ծառուկ

հայերեն Ծառ բառից` ուկ ածանցով. Նշանակում է «սլացիկ հասակ ունեցողզ»:

Ծատուր

հայերեն Աստվածատուր անվան կրճատ ձևն է, որը տարածված է իբրև անձնանուն:

Կամո

տարածված անձնանուն է հայերի մեջ:

Կարապետ

հայերեն Կարապետ բառից, որ նշանակում է «առաջընթաց» «առաջնորդ»: Հնագույն անուններից է և տարածված:

Կարեն

պարսկերեն անձնանուն է:

Կարլեն

ստեղծվել է հապավումների ձևով` Կարլ Մարքս և Լենին անունների մասերից:

Կարլոս

գերմաներեն Անձնանուն է: Տարածվել է գեղարվեստական գրականության և թատրոնի ազդեցությամբ:

Կիմ

ռուսերեն Ким անունից: Նշանակում է Коммунистический интернационал молодежн.

Կիրակոս

հունարեն բառ է: Նշանակում է «տերունական»:

Կոմիտաս

հունարեն անուն է և նշանակում է «երկար մազեր ունեցող»:

Կորյուն

հայերեն Կորյուն բառից, որ նշանակում է «առյուծի ձագ». Իմաստով մոտ է Լեոնիդ, Ղևոնդ անուններին:

Հակոբ

Եբրաերեն Անուն է: Նշանակում է «խաբող»:

Համբարձում

Հայերեն Համբարձում բառից (հնում այս անունը տալիս էին Քրիստոսի համբարձման տոնի օրը ծնվածներին):

Համլետ

Եկել է գեղարվեստական գրականության և թատրոնի միջոցով:

Հայկ

Հնագույն դիցաբանական անուն է, որ բացատրվում է իբրև «հսկա»:

Հայկազ

Հայերեն Հայկ անունից և ազն «ցեղ», «սերունդ» բառից. Նշանակում է «Հայկի ցեղից»:

Հենրիկ

Գերմաներեն Henrich անունից:

Հմայակ

Հայերեն Հմայք բառից: Առձեռն բառարանը բացատրում է իբրև «հմուտ» կամ «տեղյակ»: Հայերեն Անուն է և նշանակում է «հմայիչ աչքերով»:

Հովիկ

Հայերեն (զով) բառից` իկ փաղաքշական ածանցով. Նշանակում է «մեղմ քամի», «զովություն»:

Հովհաննես

Հունարեն անուն է, որ նշանակում է «հնազանդություն»:

Հովսեփ

եբրաերեն. Josef անունից:

Հրայր

Հայերեն Հուր (կրակ) և այր (մարդ) բառերից` «կրակի մարդ» նշանակությամբ:

Հրաչ

Հայերեն Հուր և աչք. Նշանակում է «հրափայլ աչքերով»:

Հրաչյա

Հայերեն Հուր և աչք բառերից` յա ածանցով. Նշանակում է «կրակի պես վառ աչքեր ունեցող»:

Հունան

Եբրերեն Jona անունն է, որ հայերեն տառադարձությամբ դարձել է Հովնան:

Ձոնիկ

Հայերեն Ձոն «նվեր» բառից է:

Ղազար

Ղազարոս անվան կրճատ ձևն է, որն ինքնուրույն անուն է հայերի մեջ:

Ղազարոս

Հունարեն lazaros անունից, որ ՀԲ ստուգաբանում է իբրև «օգնականություն Աստծո»:

Ղևոնդ

Հունարեն Leontios ձևից, որ leon «առյուծ» բառի հոլովված ձևն է:

Ղուկաս

Հունարեն loukas անունն է, որ նշանակում է “հարություն”:

Մաթևոս

Լատիներեն Նշանակում է “երգ կենաց”:

Մալխաս

Պարսկերեն բառից է և նշանակում է “ընտիր ապրանք”:

Մամիկոն

Հայոց հին նախարարական տոհմանունից է:

Մանաս

Հունարեն նշանակում է “մոռացում”:

Մանվել

բառացիորեն նշանակում է “Աստված մեզ հետ”:

Մավրիկ

Հունարեն նշանակում է “թուխ”, “սև”:

Մարատ

Ֆրանսյական, հղափոխության առաջնորդներից մեկի ազգանունն է:

Մարգար

Հայերեն Մարգարե բառից, որ նշանակում է “հեռատես”, “գուշակող”:

Մարկոս

Եբրարերեն ստուգաբանվում է իբրև “փայլուն”, “ողորկ” կամ “բարձր պատվար”:

Մարտին

նշանակում է “ռազմատենչ”, “մարտական”:

Մարտիրոս

Հունարեն անուն է, որ նշանակում է “նահատակ”:

Մաքսիմ

Լատիներեն Նշանակում է “մեծ”, “խոշոր”:

Մելիք

արաբերեն Նշանակում է “արքա”, “թագավոր”:

Մելքոն

եբրարերեն Մեկնաբանվում է “արքա”, “լույս”:

Մեհրաբ

նշանակում է “արեգնափայլ”:

Միհրան

Պարսկերեն նշանակում է “արևային” կամ “արևի պարգև”:

Մինաս

լատիներեն բառ է և նշանակում է “ահեղ”:

Միսաք

ստուգաբանվում է “քարշող”, “պարսպող”:

Միքայել

եբրարերեն բառ է, որ բառացի նշանակում է “ով է որպես աստված”: Մեկնաբանվում է նաև իբրև “զորություն աստծո”:

Մխիթար

հայերեն Մխիթարանք, սփոփանք բառերից:

Մհեր

հայերի մեջ մեծ մասամբ տարածվել է “Սասունցի Դավիթ” էպոսի միջոցով:

Մովսես

ըստ “Աստվածաշնչի” նշանակում է “ջրից հանած”:

Մուրադ

արաբերեն Նշանակում է “իղձ”, “փափագ”:

Յուրի

Ծագում է հունարեն georgios բառից, որ “հողագործ” է նշանակում:

Նաիրի

մեր երկրի նախապատմական անունն է, որ գործածական է իբրև Հայաստան անվան հոմանիշ:

Նարեկ

հայերը “նարեկ” են կոչել միջնադարյան հայ հանճարեղ բանաստեղծ Գրիգոր Նարեկացու “Մատյան ողբերգության” գիրքը, որը համարվում է նաև բժշկարան: Իրականում Նարեկ գյուղի անունից է:

Նելսոն

նորամուտ եվրոպական անուն է:

Ներսես

պահլավերեն Nerseh անվան հունական ձևն է, որ շատ տարածվել է հայերի մեջ:

Նշան

հայերեն Նշան բառից` իբրև “նշանավոր”, “երևելի”:

Նոյ

եբրաերեն Nokha անունից, եկել է “Աստվածաշնչից” և ստուգաբանվում է իբրև “հանգիստ”, “դադարումն”:

Նորայր

հայերեն Նոր և այր “տղամարդ” բառերից:

Նորիկ

հայերեն Նոր բառից և իկ ածանցից:

Նվեր

հայերեն Նվեր բառից, որ համազոր է Պարգև, Ընծա անուններին:

Շահեն

պահլավերեն Sahen անունից և նշանակում է “բազե”:

Շավարշ

պարսկերեն savars անունն է, որ նշանակում է “սև արջ”:

Շմավոն

նշանակում է “լսող”, “հնազանդ”:

Ոսկան

հայերեն Ոսկի բառից. Այժմ էլ գործածական անուն է:

Պավել

նորամուտ անուն է:

Պարթև

նշանակում է “հաղթանդամ”, “հսկա”:

Պարսամ

ստուգաբանվում է իբրև “ծոմ”:

Պարույր

նշանակում է “շրջան”, “պտույտ”:

Պետրոս

հունարեն նշանակում է “վեմ”, “քար”:

Ջանիբեկ

պարսկերեն բառ է և նշանակում է “բեկի սիրելին”:

Ջանիկ

Ջան անձնանվան փաղաքշական ձևն է:

Ջիվան

պարսկերեն բառ է և նշանակում է “երիտասարդ”, “ջահել”:

Ռազմիկ

հայերեն Ռազմիկ բառից, որ նշանակում է “կռվող”, “մարտիկ”:

Ռաֆայել

Եբրարերեն Նշանակում է “բժշկություն Աստծո”:

Ռշտունի

հայ նախարարական տոհմանուն է:

Ռոլան

Ռոլանդ անվան ֆրանսերեն Արտասանությունից:

Ռոբերտ

ֆրանսերեն անուն է:

Ռուստամ

նշանակում է “ուժգին հեղեղ”:

Ռուբեն

եբրարերեն Բառ է և նշանակում է “որդետես”:

Ռուդոլֆ

գերմաներեն Նշանակում է “կարմիր գայլ”:

Ռուսլան

ռուսերեն Նշանակում է “գանգրահեր”, կամ “երջանիկ”:

Սահակ

Եբրարերեն Նշանակում է, “խնդություն”:

Սամվել

եբրարերեն Նշանակում է “Աստվածակոչ”, “տուրք Աստծու”:

Սամսոն

եբրարերեն Նշանակում է “Արեգակն նորա”:

Սանասար

ասորական անուն է, որ հայերի մեջ տարածվել է վաղ ժամանակներից: Եբրարերեն “արքա” բառից:

Սարիբեկ

թուրքերեն Նշանակում է “շեկ բեկ”:

Սեդրակ

ՀԲ մեկնաբանվում է “ստինք փափուկ”:

Սեթ

նշանակում է “մխիթարություն”:

Սեյրան

թուրքերեն “նայել”, “զննել” բառից. Նշանակում է “զվարճավայր”, “զբոսատեղի”:

Սևակ

հայերեն Անուն է նշանակում է “սև աչքեր ունեցող”, “սևակն”:

Սերգեյ

ռուսերեն Անուն է, որ լատիներեն Նշանակում է “բարձր”, “աարժանավոր”:

Սերոբ

նշանակում է “բոցեղեն”, “հրեղեն”:

Սիմոն

նշանակում է “հլու”, “լսող”:

Սլավիկ

ռուսերեն Слава “փառք” բառից` հայերեն Իկ ածանցով:

Հրապարակման ներկայացրեց՝ Մանե Մարգարյանը

[infobox title=’Ուշադրություն’]Դուք նույնպես կարող եք հրապարակել Ձեր նյութը Mediamag.am-ում։ Նյութը հրապարակելու համար սեղմեք ներքևի կոճակը. [/infobox]

Հրապարակիր քո նյութը

կարդացեք նաև

10 նշան, որ Դուք հասել եք հոգևոր հասունության

Շատ հեշտ է որոշել մարդու հոգևոր զարգացման մակարդակը, հատկապես եթե գիտեք, թե ինչի վրա արժե ուշադրություն դարձնել: Ներկայացնում ենք հոգեպես հասուն անհատի 10 նշաններ: 1....

Տղամարդկանց կանոններ կանանց համար

Տղամարդկանց կանոններ կանանց համար: Կարդալուց հետո բարի եղեք՝ հաշվի առեք: Ինչպես ասում են, նախազգուշացված է՝ ուրեմն զինված է: Մենք անընդհատ կանանցից ենք լսում «կանոնների» մասին:...
video

Քաղաքապետը բնակարան է նվիրել 9-ամյա տղային, ով փողոցներ էր մաքրում (տեսանյութ)

Տղան ցանկանում էր մի փոքր օգնել մորը, ով քրտնաջան աշխատում է՝ իրեն ու իր չորս երեխաներին կերակրելու, ինչպես նաև վարձակալած բնակարանի վարձը վճարելու համար:...

Կենդանակերպի 4 նշան, որոնց բախտը գրեթե միշտ բերում է

Կան մարդիկ, ովքեր բառացիորեն ծրագրավորված են բախտավոր լինել: Ինչ էլ որ անեն, նրանց մոտ ամեն ինչ ստացվում է և ամեն ինչում բախտները բերում է: Կարիճ Կա...

ԹԵՍՏ․ Միայն իսկական էրուդիտը կկարողանա չսխալվել պատասխաններում

Ներկայացնում ենք մեր հերթական բազմագիտակության թեստը: Համատեղեք օգտակարը հաճելիի հետ․․․ Վերջում չմոռանաք սոցիալական ցանցերում արդյունքներով կիսվել Ձեր ընկերների հետ: Գրանցվիր մեր Telegram ալիքին։ Ուղարկում ենք միայն թարմ...